Sign Up for a Free Trial

free day pass

ไม่มีข้ออ้างใดๆ 31 สาขา ต้องมีสักแห่งที่ใกล้บ้านคุณ

• ฟรีค่าดำเนินการ
• ฟรีค่าแรกเข้า

รับสิทธิ์ออกกำลังกาย 3 วัน ฟรี กับคลาสกว่า 23,000 คลาสต่อเดือน ทั้ง 31 สาขา

ทดลองเล่นฟรี 3 วัน

By clicking the submit button, you agree with the Terms & Conditions.

1. คลิกลงทะเบียน หมายถึงคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ของ ฟิตเนส เฟิรส์ท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ฟิตเนสเฟิรส์ทกำหนด

2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น

3. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่อาศัยหรือชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยเท่านั้น

4. การนัดหมายเยี่ยมชมคลับต้องได้รับการนัดหมายล่วงหน้าจากทางคลับก่อนเท่านั้น

5. ผู้เยี่ยมชมคลับต้องใช้บัตรประชาชนแลกบัตรผ่านทุกครั้งในการเยี่ยมชมคลับ

6. บัตรทดลองใช้บริการฟรีจะต้องใช้ภายใน 30 วันหลังจากลงทะเบียน

7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรทดลองใช้บริการฟรี หากบัตรถูกคัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

8. ขอสงวนสิทธิ์งดการทดลองใช้บริการฟรีให้แก่ผู้เยี่ยมชมในบางกรณี